+420 554 619 474 po-pá 7:00-15:30

Reklamace a odstoupení od smlouvy

VIKPAP GROUP (https://www.vikpap.cz/)

Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména zodpovídá za to, že zboží má takové vlastnosti, které byly popsány a nabídnuty a hodí se k účelu ke kterému je prodávající nabízí.

Kupující je povinen po převzetí zboží si jej zkontrolovat a zjistit případné vady či nedostatky. Při zjištění vad či nedostatků je kupující povinen zjištěný stav nahlásit prodávajícímu na email: vikpap@vikpap.cz a to nejpozději do 3 dnů od řádného převzetí zboží. Po této lhůtě se považuje zboží za řádně dodané a bez vad.

Reklamační formulář naleznete zde.


 

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.2. obchodních podmínek vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Formulář na odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.